TÜGÖDER

Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği

Çalışma Konuları

 • 1. Mültecilik ve göçmenliğe neden olan koşulları daha iyi anlayabilmek için araştırmalar yapmak, bu konudaki araştırmaları desteklemek, yayınlamak veya yayınlanmasına katkıda bulunmak. Derneğin hedef kitlesini oluşturan kişilerin temel insan haklarından yararlanması için ulusal ve uluslararası mevzuat konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak, mevzuatın evrensel hukuk doğrultusunda yürütülmesi amacıyla mücadele etmek, yayınlar çıkarmak, hukuksal yardım ve/veya danışma birimleri kurmak.
 • 2. İlgili Kurumlar ile imzalanmak üzere Türkmenlerin, Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hakkı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebilecek insanların beslenme, barınma, sağlık, eğitim, çalışma gibi temel insani ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalışmalar yapmak; yardım ve destek faaliyetleri örgütlemek; bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla aş evi, sosyal market, sosyal hizmet, eğitim ve sağlık destek birimleri, rehabilitasyon merkezleri gibi tesisler kurmak ve işletmek.
 • 3. Mültecilik ve göçmenliğe neden olan koşulları daha iyi anlayabilmek için araştırmalar yapmak, bu konudaki araştırmaları desteklemek, yayınlamak veya yayınlanmasına katkıda bulunmak.
 • 4. Derneğin hedef kitlesini oluşturan kişilerin temel insan haklarından yararlanması için ulusal ve uluslararası mevzuat konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak, mevzuatın evrensel hukuk doğrultusunda yürütülmesi amacıyla mücadele etmek, yayınlar çıkarmak, hukuksal yardım ve/veya danışma birimleri kurmak.
 • 5. İlgili Kurumlar ile imzalanmak üzere Türkmenlerin, Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hakkı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebilecek insanların beslenme, barınma, sağlık, eğitim, çalışma gibi temel insani ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalışmalar yapmak; yardım ve destek faaliyetleri örgütlemek; bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla aş evi, sosyal market, sosyal hizmet, eğitim ve sağlık destek birimleri, rehabilitasyon merkezleri gibi tesisler kurmak ve işletmek.
 • 6. Derneğin hedef kitlesini oluşturan kişilerin tıbbi, psiko-sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik sorunlarını saptamak, bu sorunlara dikkat çekip çözümler üretmek için bilimsel araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.
 • 7. Derneğin hedef kitlesinin maruz kalabileceği her türlü ırkçı ve ayrımcı uygulamaya, bu yönde oluşabilecek toplumsal baskıya karşı bilgilendirici ve eğitici faaliyette bulunmak
 • 8. Türkmenlerin, Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hakkı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebilecek insanların temel insan haklarından yararlanması ve temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapmak; bu amaçla kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek. Üyelerle Türkmen, mülteci, sığınmacı ve göçmenler arasında insani münasebetlerin geliştirilip devam etmesi için yemekli toplantılar, konserler, balo, tiyatro, sergi, spor müsabakası, gezi ve diğer etkinlikleri düzenlemek
 • 9. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek; dokümantasyon merkezi oluşturmak; dernek çalışmalarını duyurmak ve amaçlarını gerçekleştirmek için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar çıkarmak, sesli ve görüntülü eserler üretmek, bunları yayınlamak; fuar ve festivallere katılmak.
 • 10. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ve/veya kuruluşlara üye olmak, bu örgütlerle proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak
 • 11. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve AGİT gibi kuruşlarla ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde ortak çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve yürütmek.
 • 12. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak