TÜGÖDER

Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği

Dernek Tüzüğü

Amacımız; Yurt içi ve yurt dışı kültür tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, Türkiye'de bulunan fonlardan yaralanmak sureti ile ötesi projeler yapmak. Dernek, din, dil, ırk ,cinsiyet, cinsel yönelim ,cinsiyet kimliği ,yaş ,engellilik,politik görüş farklılığı ve diğer nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksin ülkesinden ayrılmış Türkmenlerin, mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hakkını arayan, ikincil koruma porsedürüne girebilecek insanların ve uluslarası koruma ihtiyacı olan insanların sorunları hakkında çalışan bir insan hakları ve insani dayanışma  örgütüdür.