TÜGÖDER

Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği

Dünden bugüne

MAYIS 2015 – Çorlu

Bulgaristan’dan gele göçmenlerin İnsani Oturum ve Vatandaşlık talepleri, Muhacir Belgesi olmayanların Borçlanmak suretiyle Emeklilik talepleri, Y.Ö.K. Denklik Talepleri, Bulgaristan Belene Gazilerinin taleplerine yönelik çalışmaların görüşüldüğü 1. Halk Buluşması gerçekleştirildi

Aynı ay içerisinde T.C. Başbakanlık Mülteci Birimi ve T.C. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda bazı oturumların alınması sağlanmıştır.

TEMMUZ 2015 – Kastamonu

Önder İmam hatipliler Derneği’nin bayan öğrencilere yönelik Kastamonu Kaz Dağı Kampında, Arapça dil eğitim konusunda düzenlemiş olduğu kursa Derneğimizce katkı sağlanarak eğitim ve seminer verilmiştir.

AĞUSTOS 2015

Ülkemizde yaşayan Suriyeli misafirlerimizin evliliklerine ilişkin suiistimallerin önüne geçilmesinde T.C. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen başarılı çalışma sonucunda kötü niyetli aracıların devre dışı bırakılması sağlanmıştır.

EYLÜL 2015

Iraklı ve Suriyeli okul çağında bulunan çocukların eğitim hayatlarına devam edebilmeleri amacıyla geçici T.C. Kimlik numarası alınması konusu T.C. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile başarılı çalışma sonucunda nihayete erdirilmiştir.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda Altındağ İlçesi pilot bölge olmak suretiyle Iraklı ve Suriyeli misafirlerimize Türkiye’ye ve Türkçeye adaptasyon kapsamında, sayısı 80 – 100 arasında değişen katılımcılara dil ve mevzuat eğitimi verilmiştir.

KASIM 2015- Çorlu

İkinci Halk Buluşması gerçekleştirilmiş olup, Derneğimizin Trakya Temsilciliğinin açılışı sağşlanmıştır.

Çorluda aynı ay içerisinde göçmen sorunlarının ele alındığı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

ARALIK 2015

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonun düzenlediği İngilizce ve Arapça dil kurslarına derneğimiz tarafından eğitimci desteği sağlanmıştır.

OCAK 2016

T.C Başbakanlık Mülteci Birimi tarafından Ankara’da düzenlenen Suriyeli Akademisyenleri konu alan organizasyonda, gönüllü olarak iletişim köprüsü kurmak amacıyla tercümanlık desteği sağlanmış olup bu organizasyonun halkla ilişkileri Derneğimiz tarafından yürütülmüştür.

ŞUBAT 2016

Genç Memur-Sen tarafından Mersin’de düzenlenen Kış Kampında gerçekleştirilen eğitimler kapsamında gençlere rehabilitasyon ve yabancı dil desteği sağlanmıştır.

NİSAN 2016

Türkiyede ikamet eden göçmenlere yönelik dostluk projesi kapsamında milli yemek günü kutlaması gerçekleştirdik

HAZİRAN 2016

Derneğimiz, Özellikle çalışmayan fakat çalışmak isteyen bayanlara yönelik olarak Dilenmiyorum, Kazanıyorum, Kazandırıyorum Projesi’ni Hazırlamıştır.

Bu Projemiz Ankara  Kalkınma  Ajansı’na Sunulmuş Olup Ajansın Onayını Almıştır.  Söz Konusu Bu Proje Ankara  Kalkınma  Ajansının  Sosyal  Sorumluluk Platformu’nda Yayınlanmıştır.

(http://www.sorumluluk.org.tr/ankara/turkmen-gocmen-multeci-ve-siginmacilarla-dayanisma-dernegi-projesi)

TEMMUZ 2016

Derneğimizin tarafından Dünya Sağlık Örgütü ile T.C. Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunarak; bilahare ise çok sayıda derneğin de katıldığı Türkiye’de bulunan 0-59 ay yaş grubu mülteci, göçmen ve misafirler için ulusal aşı kampanyasını dernekçe başlattık

AĞUSTOS 2016

Yine Derneğimiz ülkelerini terk etmek zorunda olup yaşamak için ülkemize gelmiş, yüksek okul bitirmiş çoğunluğu mühendis olan genç insanların çalışma kapasitelerinden yararlanmak, bu insanları ülkenin ekonomik faaliyetlerine katkı yapmalarını sağlamak için “İşsiz Değilim, Nitelikli Elemanım” adlı projeyi hazırlamıştır.

«İşsiz Değilim, Nitelikli Elemanım» adlı ikinci projemiz de Ankara Kalkınma Ajansı’na sunulmuş bu projemizde Ajansın onayını almıştır.

Söz Konusu Bu Proje De Ankara  Kalkınma  Ajansının  Sosyal  Sorumluluk   Platformu’nda Yayınlanmıştır.

(http://www.sorumluluk.org.tr/ankara/turkmen-gocmen-multeci-ve-siginmacilarla-dayanisma-dernegi-projesi

Ancak bu proje konuları Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında ders programı olmadığından  İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik ve İnşaat Mühendisliği fakülteleriyle bireysel işbirliği çalışmaları sonucunda  bu projenin ders müfredatı hazırlanılarak, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne sunulmuştur. Ders müfredatı  Üniversite tarafından hayata geçirilmiştir.

EYLÜL 2016

T.C Milli Eğitim Bakanlığı’yla görme engelliler için yabancı dil ve Braille alfabesiyle kitap basımı için dernekçe girişimde bulunduk. Haftalık toplantıları gerçekleştirmek suretiyle çatı sistemi oluşturuldu.

Çalışmalarımız hala devam ediyor.

EKİM 2016

«Dilenmiyorum, Kazanıyorum, Kazandırıyorum» projesi kapsamında lisanslı gıda üretim işletme kayıt belgesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı na başvuruda bulunduk. Akabinde bu belgeyi alarak Derneğimiz bünyesindeki tesisi resmi olarak da gıda üretimi yapabilir hale getirdik.

MART 2018

İşsiz değilim nitelikli elemanım’ adlı  projenin tanıtımı için Ankara, Gaziantep ve İstanbul olmak üzere 3 ilde  Suriyeli mühendislerle  mülakat tanıtımı yapıldı .

NİSAN 2018

Derneğimizin herhangi bir mali kaynağı bulunmamasına rağmen, Dilenmiyorum Kazanıyorum Kazandırıyorum Projesi  kapsamında çabalarımızla bağışlar sağlanması yolu ile ilmik ilmik işleyerek  Derneğimiz bünyesinde bir gıda üretim (yemek vb) tesisi ortaya çıkardık.