TÜGÖDER

Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği

Vizyon

Kuruluş amacımız doğrultusunda ilkemiz; 


Türkmen, göçmen mülteci ve sığınmacılara ilişkin farkındalığın yaratılması adına ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunarak, uluslararası arenada da söz sahibi olmaktır. 
Göçmen, mülteci ve sığınmacıların toplumsal haytta aktif ve üretken birer birey olmalarını sağlarken, kültürel, sosyal kurslar ile diğer eğitim faaliyetlerinden üye olmayanları da yararlandırarak topluma katma değer sunmakta ilkelerimiz arasındadır.